DANH MỤC MENU

Use Case là gì? Cấu trúc của sơ đồ Use Case 

Views: 49 - Category: Kiến thức công nghệ, Tin tức - On:

Trong quá trình phát triển phần mềm, việc xác định và thiết kế các hệ thống đáp ứng nhu cầu của người dùng là vô cùng quan trọng. Use Case là một kỹ thuật phân tích có cấu trúc được sử dụng để mô tả cách hệ thống tương tác với người dùng và các bên liên quan để đạt được các mục tiêu cụ thể. Vậy Use Case là gì? Cấu trúc và cách phân loại Use Case? Hãy cùng Hà Phương tìm hiểu câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé!

Use Case là gì? Cấu trúc của sơ đồ Use Case 

Use Case là gì? Cấu trúc của sơ đồ Use Case 

Use Case là gì? 

Use Case là một khái niệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm và quản lý dự án. Đây là một phần quan trọng trong việc xác định và mô tả chức năng của hệ thống, cũng như cách thức mà người dùng sẽ tương tác với nó. Use Case cung cấp một cách hiệu quả để hiểu rõ nhu cầu của người dùng và đảm bảo rằng hệ thống sẽ được phát triển theo đúng hướng.

Mỗi Use Case mô tả một tình huống cụ thể mà người dùng sẽ gặp phải khi sử dụng hệ thống. Nó bao gồm các bước cụ thể mà người dùng sẽ thực hiện, cũng như các kết quả mà họ mong đợi từ việc sử dụng hệ thống. Use Case cũng có thể mô tả các tình huống ngoại lệ và cách xử lý chúng. Việc sử dụng Use Case giúp cho nhóm phát triển phần mềm hiểu rõ nhu cầu của người dùng và xác định được các yêu cầu cụ thể mà hệ thống cần đáp ứng. 

Use Case mô tả các bước cụ thể mà người dùng sẽ thực hiện, cũng như các kết quả mong đợi nhận lại 

Use Case mô tả các bước cụ thể mà người dùng sẽ thực hiện, cũng như các kết quả mong đợi nhận lại 

Cấu trúc của sơ đồ Use Case 

Sơ đồ Use Case là một công cụ mô tả cách người dùng tương tác với hệ thống để đạt được mục tiêu cụ thể. Sơ đồ này bao gồm các thành phần chính sau:

 1. Actor (Tác nhân)
 • Là người dùng hoặc một đối tượng bên ngoài tương tác với hệ thống.
 • Có thể là người dùng trực tiếp (như khách hàng, nhân viên), hệ thống khác hoặc thiết bị ngoại vi.
 • Được biểu diễn bằng hình người.
 1. Use Case (Trường hợp sử dụng)
 • Là một tập hợp các hành động được thực hiện bởi một hoặc nhiều Actor để đạt được mục tiêu cụ thể.
 • Mô tả chức năng của hệ thống từ góc nhìn của người dùng.
 • Được biểu diễn bằng hình elip.
 1. Relationship (Mối quan hệ)
 • Thể hiện mối liên kết giữa các Actor và Use Case.
 • Có nhiều loại mối quan hệ khác nhau, bao gồm:
  • Association (Liên kết): Thể hiện mối quan hệ sử dụng, Actor sử dụng Use Case để hoàn thành mục tiêu.
  • Generalization (Tổng quát hóa): Thể hiện mối quan hệ di truyền, một Use Case kế thừa thuộc tính và hành vi từ Use Case khác.
  • Include (Bao gồm): Thể hiện mối quan hệ lồng nhau, một Use Case sử dụng chức năng của Use Case khác.
  • Extend (Mở rộng): Thể hiện mối quan hệ bổ sung chức năng, một Use Case bổ sung chức năng cho Use Case khác trong trường hợp đặc biệt.
 1. System Boundary (Ranh giới hệ thống)
 • Biểu thị phạm vi của hệ thống.
 • Phân biệt các thành phần bên trong hệ thống với các thành phần bên ngoài.
 • Được biểu diễn bằng hình chữ nhật bao quanh các Use Case.

Cấu trúc cơ bản của sơ đồ Use Case 

Cấu trúc cơ bản của sơ đồ Use Case 

Cách phân loại Use Case 

Có nhiều cách để phân loại Use Case, mỗi cách mang lại lợi ích và góc nhìn khác nhau cho việc mô tả hệ thống. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 1. Theo mức độ chi tiết:
 • Use Case chính (Primary Use Case): Mô tả các chức năng và hoạt động chính của hệ thống, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người dùng. Ví dụ: “Đăng nhập”, “Đặt hàng”, “Thanh toán”.
 • Use Case hỗ trợ (Supporting Use Case): Hỗ trợ hoặc bổ sung cho Use Case chính. Ví dụ: “Quản lý tài khoản”, “Gửi phản hồi”, “Cập nhật thông tin”.
 1. Theo loại người dùng:
 • Use Case người dùng (User Use Case): Mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống. Ví dụ: “Đăng nhập”, “Tìm kiếm sản phẩm”, “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng”.
 • Use Case hệ thống (System Use Case): Mô tả tương tác giữa hệ thống với các hệ thống khác hoặc các thành phần bên ngoài. Ví dụ: “Kết nối với cổng thanh toán”, “Gửi email thông báo”, “Lấy dữ liệu từ API”.
 1. Theo mục đích sử dụng:
 • Use Case nghiệp vụ (Business Use Case): Mô tả các chức năng liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức. Ví dụ: “Xử lý đơn hàng”, “Quản lý kho hàng”, “Tính toán hoa hồng”.
 • Use Case chức năng (Functional Use Case): Mô tả các chức năng cụ thể của hệ thống. Ví dụ: “Đăng nhập”, “Tìm kiếm sản phẩm”, “Thanh toán”.
 1. Theo mức độ ưu tiên:
 • Use Case bắt buộc (Mandatory Use Case): Phải được thực hiện để hệ thống hoạt động. Ví dụ: “Đăng nhập”, “Xác thực thanh toán”.
 • Use Case tùy chọn (Optional Use Case): Không bắt buộc, nhưng có thể mang lại lợi ích cho người dùng. Ví dụ: “Gửi phản hồi”, “Đánh giá sản phẩm”.

Lưu ý:

 • Cách phân loại Use Case có thể linh hoạt và điều chỉnh tùy thuộc vào yêu cầu và ngữ cảnh dự án cụ thể.
 • Nên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp phân loại để mô tả hệ thống một cách đầy đủ và chi tiết.

Các bước xây dựng bản vẽ Use Case 

 1. Xác định mục tiêu và phạm vi:
 • Xác định mục đích của bản vẽ Use Case.
 • Xác định hệ thống hoặc phần hệ thống sẽ được mô tả.
 • Xác định đối tượng người dùng mà bản vẽ hướng đến.
 1. Xác định các Actor:
 • Xác định các đối tượng bên ngoài tương tác với hệ thống.
 • Mô tả vai trò và trách nhiệm của mỗi Actor.
 1. Xác định các Use Case:
 • Liệt kê các chức năng và hoạt động chính của hệ thống.
 • Phân loại Use Case theo mục đích, loại người dùng, mức độ chi tiết, v.v.
 • Mô tả luồng sự kiện chính cho mỗi Use Case.
 1. Vẽ bản vẽ Use Case:
 • Sử dụng các ký hiệu UML để mô tả các Actor, Use Case và mối quan hệ giữa chúng.
 • Đảm bảo bản vẽ dễ hiểu, rõ ràng và súc tích.
 1. Xác định các mối quan hệ:
 • Mô tả mối quan hệ giữa các Use Case, ví dụ như “bao gồm”, “mở rộng”, “phụ thuộc”, v.v.
 • Sử dụng các mũi tên để biểu thị hướng của mối quan hệ.

Hình minh họa các bước xây dựng bản vẽ Use Case 

Hình minh họa các bước xây dựng bản vẽ Use Case 

 1. Xác định các điều kiện trước và sau:
 • Mô tả điều kiện cần thiết để thực hiện Use Case.
 • Mô tả trạng thái của hệ thống sau khi Use Case hoàn thành.
 1. Ghi chú thêm:
 • Thêm ghi chú để giải thích các chi tiết quan trọng hoặc các trường hợp ngoại lệ.
 • Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và phù hợp với đối tượng người dùng.
 1. Xem xét và cải thiện:
 • Chia sẻ bản vẽ Use Case với các bên liên quan để thu thập phản hồi.
 • Cập nhật và cải thiện bản vẽ dựa trên phản hồi nhận được.

Những sai lầm cần tránh khi xây dựng Use Case

Khi thiết kế hệ thống thông tin, việc vẽ Use Case là một phần quan trọng giúp hiểu rõ các chức năng và tương tác giữa người dùng và hệ thống. Tuy nhiên, có những sai lầm phổ biến mà người thiết kế cần tránh khi vẽ Use Case để đảm bảo sự hiệu quả và chính xác của hệ thống. Dưới đây là những sai lầm cần tránh khi vẽ Use Case:

 1. Không hiểu rõ yêu cầu của người dùng: Việc thiết kế Use Case cần phải dựa trên việc hiểu rõ yêu cầu và nhu cầu thực sự của người dùng. Nếu thiết kế không phản ánh đúng nhu cầu của người dùng, hệ thống sẽ không đáp ứng được các chức năng cần thiết.
 2. Quá phức tạp hoặc quá đơn giản: Use Case cần phải minh bạch và dễ hiểu để mọi người đều có thể hiểu và sử dụng. Việc vẽ quá phức tạp sẽ làm cho Use Case trở nên khó hiểu và gây khó khăn trong việc triển khai hệ thống. Ngược lại, việc vẽ quá đơn giản sẽ làm mất đi thông tin quan trọng và dẫn đến hiểu lầm.
 3. Không liên kết giữa các Use Case: Mỗi Use Case cần phải liên kết chặt chẽ với nhau để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh. Việc thiếu sót liên kết giữa các Use Case sẽ dẫn đến sự mơ hồ và không chính xác trong việc hiểu rõ quy trình hoạt động của hệ thống.
 4. Không cập nhật Use Case khi có thay đổi: Hệ thống thông tin luôn phát triển và thay đổi theo thời gian. Việc không cập nhật Use Case theo những thay đổi này sẽ dẫn đến sự không chính xác và lỗi lầm trong việc triển khai hệ thống.
 5. Không sử dụng công cụ hỗ trợ: Việc vẽ Use Case bằng tay hoặc không sử dụng các công cụ hỗ trợ sẽ làm cho quá trình thiết kế trở nên mất thời gian và không chính xác. Sử dụng các công cụ hỗ trợ vẽ Use Case sẽ giúp tăng tính chính xác và hiệu quả của quá trình thiết kế.

Tổng kết

Use Case là một kỹ thuật quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, giúp chuyển đổi yêu cầu của người dùng thành các yêu cầu chức năng chi tiết. Việc xác định và mô tả Use Case đảm bảo rằng hệ thống phần mềm được phát triển đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng và doanh nghiệp. Các trường hợp sử dụng giúp cho sự giao tiếp giữa các bên liên quan trở nên dễ dàng hơn, bao gồm nhà phân tích kinh doanh, nhà phát triển và người dùng.

Có thể bạn quan tâm

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CHÍNH HÃNG, UY TÍN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HÀ PHƯƠNG

Văn phòng Hà Nội
Số 39 Đường 3.9 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
0964.232.066
haphuong@npp.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Đường số 30, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
0964.232.066

  Báo giá Dự Án

  Bạn có câu hỏi về việc mua một sản phẩm hoặc giải pháp mà bạn quan tâm? Điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ trả lời sau 1 ngày làm việc. Báo giá ngay, được hỗ trợ giá ưu đãi tốt nhất.