Synology

%term% - Thông tin thương hiệu và danh sách sản phẩm

Synology là một thương hiệu nổi tiếng về giải pháp lưu trữ mạng NAS và thiết bị quản lý dữ liệu, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Với khả năng bảo mật và tính năng mạnh mẽ, Synology giúp người dùng quản lý, bảo vệ và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả.

Chứng nhận phân phối sản phẩm chính hãng Synology

Xem thêm