Thiết bị lưu trữ NAS Terra Master D5-300 USB-C 3.0 Super Speed – 5 khay ổ cứng Hàng chính hãng

Thiết bị lưu trữ NAS Terra Master D5-300 USB-C 3.0 Super Speed – 5 khay ổ cứng Hàng chính hãng

7.350.000

Thiết bị lưu trữ NAS Terra Master D5-300 USB-C 3.0 Super Speed – 5 khay ổ cứng Hàng chính hãng

7.350.000

Số lượng