Quy định về tiêu chuẩn bảo hành có giới hạn, cũng như thời gian bắt đầu tính bảo hành của hãng Synology

SYNOLOGY, INC.
BẢO HÀNH SẢN PHẨM CÓ GIỚI HẠN

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY (” BẢO HÀNH “) ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY) CỦA SYNOLOGY, INC. VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN KẾT CỦA NÓ, BAO GỒM SYNOLOGY AMERICA CORP, (COLLECTIVELY, ” SYNOLOGY“). BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý BẰNG ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH NÀY BẰNG CÁCH MỞ GÓI CHỨA VÀ / HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM. VUI LÒNG ĐƯỢC TƯ VẤN RẰNG BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI PHẦN MỀM CÓ TRONG CÁC SẢN PHẨM MÀ PHẢI CHỊU THỎA THUẬN GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI DÙNG KẾT THÚC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓ BẢO LƯU QUYỀN ĐIỀU CHỈNH VÀ / HOẶC SỬA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NÀY BẢO HÀNH MỌI LÚC MÀ KHÔNG CUNG CẤP THÔNG BÁO TRƯỚC CHO BẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢO ĐẢM NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM. BẮT ĐẦU, BẠN CÓ THỂ TRẢ LẠI SẢN PHẨM CHO BÊN BÁN LẺ TẠI NƠI BẠN ĐÃ MUA HÀNG ĐỂ ĐƯỢC HOÀN LẠI TIỀN THEO CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ ĐƯỢC ÁP DỤNG CỦA NHÀ BÁN LẺ.

VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG CÁC HỖ TRỢ BẢO HÀNH CỦA SYNOLOGY KHÔNG CÓ Ở MỌI QUỐC GIA VÀ ĐÓ ĐỒNG BỘ CÓ THỂ CUNG CẤP SỰ HỖ TRỢ BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY CHO BẠN NẾU BẠN YÊU CẦU HỖ TRỢ KHÔNG PHẢI TẠI QUỐC GIA MÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA GỐC. QUỐC GIA MÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA GỐC SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH DỰA TRÊN HỒ SƠ NỘI BỘ CỦA BỘ Y TẾ.

Luật bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương. Đối với những người tiêu dùng thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật và quy định hiện hành của địa phương về bảo vệ người tiêu dùng, các quyền được trao theo đây còn bao gồm tất cả các quyền và biện pháp khắc phục như được quy định trong các luật và quy định về bảo vệ người tiêu dùng đó.

Phần 1. Sản phẩm

(a) ” Sản phẩm ” đề cập đến Sản phẩm mới hoặc Sản phẩm tân trang.

(b) ” Sản phẩm Mới ” có nghĩa là sản phẩm phần cứng mang nhãn hiệu Synology và các phụ kiện mang nhãn hiệu Synology có trong bao bì gốc mà Khách hàng đã mua từ nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Synology. Bạn có thể thấy “Sản phẩm mới” của chúng tôi tại Trạng thái hỗ trợ sản phẩm .

(c) ” Sản phẩm được tân trang lại” có nghĩa là tất cả các sản phẩm Synology đã được tân trang lại bởi chi nhánh của Synology hoặc nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Synology, không bao gồm những sản phẩm được bán ở dạng “nguyên trạng” hoặc “không có bảo hành” bởi bất kỳ ai.

(d) ” Phụ tùng ” có nghĩa là bất kỳ bộ phận, phụ kiện, thành phần và thiết bị nào khác được lắp đặt hoặc kết hợp trong hoặc gắn liền với Sản phẩm.

(e) Định nghĩa khác: ” Khách hàng ” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức ban đầu mua Sản phẩm từ Synology hoặc nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Synology; ” Cửa hàng Trực tuyến ” có nghĩa là một cửa hàng trực tuyến được điều hành bởi Synology hoặc chi nhánh của Synology; ” Phần mềm ” có nghĩa là phần mềm độc quyền của Synology đi kèm với Sản phẩm khi Khách hàng mua, được Khách hàng tải xuống từ Trang web hoặc được Synology cài đặt sẵn trên Sản phẩm và bao gồm mọi chương trình cơ sở, phương tiện liên quan, hình ảnh, hoạt ảnh, video , âm thanh, văn bản và ứng dụng được tích hợp vào phần mềm hoặc Sản phẩm và bất kỳ bản cập nhật hoặc nâng cấp nào đối với phần mềm đó.

Phần 2. Thời gian bảo hành

(a) ” Thời hạn Bảo hành “: Thời hạn bảo hành bắt đầu vào ngày mua hàng được thể hiện trên biên lai mua hàng hoặc hóa đơn mà Khách hàng xuất trình và kết thúc vào ngày sau khi kết thúc Thời hạn bảo hành cho mỗi Sản phẩm mới. Bạn có thể nhận được thông tin về Thời hạn bảo hành cho mỗi Sản phẩm mới tại  Trạng thái hỗ trợ sản phẩm. Đối với Phụ tùng, Thời hạn Bảo hành trong điều kiện sử dụng bình thường là một năm (năm năm đối với ổ đĩa hệ thống) kể từ ngày Sản phẩm được mua. Đối với Sản phẩm tân trang hoặc các bộ phận đã sửa chữa, Thời hạn bảo hành là phần còn lại của Thời hạn bảo hành của Sản phẩm mà họ đang thay thế hoặc chín mươi (90) ngày kể từ ngày Sản phẩm được thay thế hoặc sửa chữa, tùy theo thời gian nào dài hơn. Thời hạn Bảo hành ở trên không áp dụng khi Sản phẩm được đánh dấu là đã bán là “nguyên trạng” hoặc “không có bảo hành”. Trong trường hợp không xuất trình được biên nhận mua Sản phẩm hoặc hóa đơn Sản phẩm hợp lệ của chúng tôi, hoặc rõ ràng là bị nhầm lẫn hoặc bị làm giả, Thời hạn Bảo hành cho Sản phẩm được xuất trình sẽ bắt đầu từ ngày sản xuất theo hồ sơ nội bộ của Synology.

(b) ” Thời gian Bảo hành Gia hạn”: Đối với Khách hàng mua dịch vụ tùy chọn EW201 / EW202 hoặc Bảo hành Mở rộng Plus cho Sản phẩm Mới được quy định trong Mục 1 (b), Thời hạn Bảo hành sẽ được kéo dài thêm hai năm. Đối với EW201 / EW202, bạn có thể xem các mẫu Sản phẩm áp dụng và các khu vực khả dụng tại Bảo hành mở rộng EW201 / EW202 . Đối với Bảo hành mở rộng Plus, bạn có thể xem các mẫu Sản phẩm áp dụng và các khu vực khả dụng tại Bảo hành mở rộng Plus . Khách hàng chỉ có thể chọn một trong các dịch vụ tùy chọn.

(c) ” Thời hạn bảo hành chấm dứt ngay lập tức “: Đối với các sản phẩm ổ đĩa Synology, Thời hạn bảo hành sẽ chấm dứt ngay lập tức khi xảy ra một trong các trường hợp sau: (a) đối với ổ đĩa thể rắn, chỉ báo hao mòn tuổi thọ của nó bằng hoặc vượt quá giới hạn được chỉ định trong “thông số kỹ thuật sản phẩm” của ổ đĩa được đính kèm với Sản phẩm đã mua; (b) đối với tất cả các sản phẩm ổ đĩa, ghi nhiệt độ của nó bằng hoặc vượt quá giới hạn nhiệt độ hoạt động của ổ đĩa, được quy định trong “thông số kỹ thuật sản phẩm” đính kèm với Sản phẩm đã mua.

Synology-How-to-Find-Your-NAS-Serial-Number

Phần 3. Bảo hành có giới hạn và Biện pháp khắc phục

3.1 Bảo hành có giới hạn. Theo Mục 3.2, Synology đảm bảo với Khách hàng rằng mỗi Sản phẩm (a) sẽ không có khuyết tật vật chất về tay nghề và (b) trong điều kiện sử dụng bình thường về cơ bản sẽ hoạt động theo các thông số kỹ thuật đã công bố của Synology cho Sản phẩm trong Thời gian Bảo hành. Bảo hành có giới hạn như vậy không áp dụng cho Phần mềm có trong sản phẩm hoặc do Khách hàng mua. Phần mềm này sẽ tuân theo thỏa thuận cấp phép người dùng cuối kèm theo được cung cấp cùng với Sản phẩm. Synology không bảo hành cho Sản phẩm tân trang được bán ở dạng “nguyên trạng” hoặc “không có bảo hành”.

Bảo hành có giới hạn ở trên không thể chuyển nhượng và chỉ vì lợi ích của Khách hàng trực tiếp mua Sản phẩm từ chi nhánh, đại lý bán lẻ và nhà phân phối được Synology ủy quyền của Synology. Bảo hành được quy định ở đây sẽ chấm dứt khi Khách hàng bán hoặc chuyển Sản phẩm cho bên thứ ba.

3.2 Các loại trừ.Các bảo hành và nghĩa vụ bảo hành nêu trên không áp dụng cho bất kỳ Sản phẩm nào (a) đã được cài đặt hoặc sử dụng theo cách không được chỉ định hoặc mô tả trong Sản phẩm, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu liên quan của Sản phẩm, hoặc sử dụng sai, lạm dụng hoặc hư hỏng theo bất kỳ cách nào; (b) bị hư hỏng do tai nạn, hỏa hoạn, tiếp xúc với chất lỏng, động đất, các yếu tố bên ngoài khác hoặc sử dụng sản phẩm trong môi trường không thích hợp; (c) đã được tháo rời mà không có sự cho phép của Synology; hoặc (d) bị hư hỏng thẩm mỹ do hao mòn thông thường hoặc do sự lão hóa bình thường của Sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết xước, vết lõm và nhựa vỡ trên các cổng trừ khi xảy ra hỏng hóc do khiếm khuyết về vật liệu hoặc tay nghề; (e) số sê-ri đã bị xóa hoặc bị xóa khỏi Sản phẩm, dẫn đến không thể xác định được; (f) đã bị hỏng hoặc không theo thứ tự do Khách hàng không thực hiện bất kỳ hiệu chỉnh, sửa đổi, nâng cao, cải tiến hoặc bản cập nhật nào khác do Synology cung cấp cho Khách hàng hoặc do Khách hàng triển khai, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ hiệu chỉnh, sửa đổi, nâng cao, cải tiến hoặc cập nhật khác được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào; (g) đã bị hỏng, không phù hợp hoặc không tương thích do cài đặt hoặc sử dụng với các mặt hàng không được Synology cung cấp ngoài phần cứng, phần mềm hoặc phụ kiện khác mà Sản phẩm được thiết kế.

Xin lưu ý rằng mỗi tình huống trên sẽ được Synology kiểm tra và xác minh về hình thức và chức năng của Sản phẩm. Synology có thể từ chối cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa chữa sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và thay thế sản phẩm như được mô tả trong Phần 3.3 cho bất kỳ sản phẩm nào trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên.

3.3 Hỗ trợ bảo hành và Biện pháp khắc phục độc quyền.Nếu Khách hàng đưa ra thông báo về việc không tuân thủ bất kỳ bảo đảm nào được quy định tại Mục 3.1 trong Thời hạn Bảo hành hiện hành theo cách được nêu dưới đây, thì sau khi Synology xác minh sự không tuân thủ, Synology sẽ, theo lựa chọn của Synology: (a) sử dụng cho mục đích thương mại những nỗ lực hợp lý để sửa chữa Sản phẩm, (b) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hoặc (c) thay thế Sản phẩm không tuân thủ hoặc một phần của Sản phẩm đó khi trả lại Sản phẩm hoàn chỉnh theo Mục 3.4 đã nêu ở trên quy định toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Synology và biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của Khách hàng đối với bất kỳ vi phạm bảo hành nào theo Mục 3.1 hoặc bất kỳ khiếm khuyết hoặc thiếu sót nào khác trong Sản phẩm. Khách hàng sẽ hỗ trợ Synology một cách hợp lý để chẩn đoán và xác nhận bất kỳ sự không phù hợp nào với Sản phẩm. Xin lưu ý rằng hỗ trợ bảo hành không áp dụng cho việc cứu dữ liệu được lưu trữ trong Sản phẩm Synology hoặc bản sao lưu của nó. Khách hàng phải tạo một bản sao lưu của dữ liệu được lưu trữ trước khi trả Sản phẩm cho Synology. Synology có thể xóa tất cả thông tin hoặc dữ liệu trong Sản phẩm trong khi thực hiện các dịch vụ bảo hành và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu nào trong đó. Ngoài ra, Khách hàng được yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ phụ kiện nào chưa được cài đặt sẵn, chẳng hạn như thẻ bộ điều hợp, bộ nhớ, ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa thể rắn vì Synology sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp mất các thành phần chưa được di chuyển không được cài đặt sẵn . Synology có thể xóa tất cả thông tin hoặc dữ liệu trong Sản phẩm trong khi thực hiện các dịch vụ bảo hành và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu nào trong đó. Ngoài ra, Khách hàng được yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ phụ kiện nào chưa được cài đặt sẵn, chẳng hạn như thẻ bộ điều hợp, bộ nhớ, ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa thể rắn vì Synology sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp mất các thành phần chưa được di chuyển không được cài đặt sẵn . Synology có thể xóa tất cả thông tin hoặc dữ liệu trong Sản phẩm trong khi thực hiện các dịch vụ bảo hành và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu nào trong đó. Ngoài ra, Khách hàng được yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ phụ kiện nào chưa được cài đặt sẵn, chẳng hạn như thẻ bộ điều hợp, bộ nhớ, ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa thể rắn vì Synology sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp mất các thành phần chưa được di chuyển không được cài đặt sẵn .

3.4 Trả lại.Đối với các yêu cầu bảo hành, Khách hàng phải trả lại Sản phẩm hoàn chỉnh cho Synology theo Mục 3.4 này. Bất kỳ Sản phẩm nào được trả lại (a) đã được tháo rời (ngoại trừ dưới sự chỉ đạo của Synology); hoặc từ đó (b) số sê-ri đã bị xóa hoặc làm sai lệch, khiến không thể xác định được, hoặc (c) bị hư hỏng trên đường trả lại do đóng gói không đúng cách (bao gồm nhưng không giới hạn trầy xước và biến dạng), sẽ bị từ chối và trả lại cho Khách hàng với chi phí của Khách hàng. Bất kỳ Sản phẩm nào phải được trả lại trong tình trạng giống như được nhận từ Synology đến địa chỉ do Synology chỉ định, thanh toán trước cước phí, trong bao bì đủ để bảo vệ nội dung của Sản phẩm đó. Vận chuyển quốc tế có thể được yêu cầu tùy thuộc vào địa điểm của Khách hàng và Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về thuế hải quan, thông quan, và tất cả các khoản phí khác liên quan đến dịch vụ thay thế. Khách hàng chịu trách nhiệm bảo hiểm và rủi ro mất mát và / hoặc thiệt hại đối với các mặt hàng được trả lại cho đến khi chúng được Synology nhận một cách hợp lệ.

3.4.1 Dịch vụ thay thế chung. Bất kỳ Sản phẩm nào được Khách hàng trả lại theo Mục 3.3 phải được thực hiện theo quy trình thay thế hiện tại của Synology cùng với hóa đơn hoặc biên lai mua hàng. Bạn có thể xem thêm thông tin về quy trình thay thế tại Làm cách nào để yêu cầu bảo hành cho sản phẩm Synology của tôi?

3.4.2 Dịch vụ cộng thêm bảo hành mở rộng. (Chỉ áp dụng cho Khách hàng mua Bảo hành mở rộng Plus)
(a) Dịch vụ Thay thế Trực tiếp Tiêu chuẩn : Đối với dịch vụ Thay thế Trực tiếp Tiêu chuẩn, Khách hàng phải trả lại Sản phẩm không phù hợp đã được Synology công nhận cho trung tâm dịch vụ trả hàng được chỉ định với chi phí của Khách hàng trước. Sản phẩm thay thế sẽ không được vận chuyển cho đến khi nhận được Sản phẩm không phù hợp tại trung tâm dịch vụ hoàn trả được chỉ định của Synology.
(b) Thay thế Trực tiếp Nâng caodịch vụ: Về dịch vụ Thay thế Trực tiếp Nâng cao, Synology sẽ gửi Sản phẩm thay thế đến địa chỉ do Khách hàng chỉ định trước khi Khách hàng trả lại Sản phẩm không phù hợp. Khách hàng phải trả lại Sản phẩm không phù hợp được Synology công nhận cho trung tâm dịch vụ hoàn trả tương ứng với chi phí của Khách hàng trong vòng hai mươi tám (28) ngày theo lịch kể từ ngày đăng ký thành công và phải cung cấp ủy quyền thẻ tín dụng để bảo mật. Việc ủy ​​quyền thẻ tín dụng sẽ bị hủy sau khi Synology nhận được Sản phẩm không phù hợp do Khách hàng trả lại. Nếu Khách hàng không trả lại Sản phẩm không phù hợp trong vòng hai mươi tám (28) ngày theo lịch, Synology có quyền thu thập toàn bộ bảo mật từ Khách hàng ‘ của thẻ tín dụng và để vô hiệu hóa tất cả các dịch vụ liên quan đến số sê-ri của Sản phẩm không phù hợp và sản phẩm thay thế. Ngoài ra, Synology có quyền từ chối cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật liên quan nào trong tương lai. Các biện pháp nói trên sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của Synology phát sinh từ đó.

3.5 Thay thế Sản phẩm Mới hoặc Sản phẩm Tân trang bởi Synology.Nếu Synology chọn thay thế bất kỳ Sản phẩm nào theo Bảo hành này được nêu trong Mục 3.1, thì Synology sẽ gửi Sản phẩm thay thế với chi phí của Synology thông qua phương thức vận chuyển do Synology chọn sau khi nhận được Sản phẩm không phù hợp được trả lại theo Phần 3.4 và được Synology xác nhận rằng Sản phẩm không phù hợp với bảo hành. Trước khi vận chuyển Sản phẩm tân trang cho Khách hàng, chúng đã được xác minh là tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng của Synology. Xin lưu ý rằng một phần của Sản phẩm tân trang sẽ có một số vết bẩn, vết xước hoặc hao mòn nhỏ khác. Ở một số quốc gia, Synology có thể tùy ý áp dụng Dịch vụ thay thế Synology cho một số Sản phẩm nhất định,

3.6 Tuyên bố từ chối bảo đảm.CÁC BẢO ĐẢM, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG BẢO ĐẢM NÀY LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ PHẠM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở ĐÂY CÁC KHOẢN PHÍ, LIÊN QUAN VÀ TỪ CHỐI, TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA KHÁCH HÀNG CHỐNG ĐỒNG BỘ, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, NGHIÊN CỨU THEO PHÁP LUẬT HOẶC CÁCH KHÁC, LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM, TIẾP CẬN TÀI LIỆU HOẶC PHẦN MỀM VÀ BẤT KỲ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO KHÁC ĐƯỢC GIAO THEO BẢO ĐẢM NÀY, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ: BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG LIỆU TRÌNH HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH HOẶC SỬ DỤNG CỤ THỂ; (B) BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN PHÁT SINH TỪ KHÓA HỌC THỰC HIỆN, KHÓA HỌC KINH DOANH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI; (C) YÊU CẦU VỀ XÂM PHẠM HOẶC XÂM PHẠM; HOẶC (D) YÊU CẦU TRONG KHOẢNG CÁCH (ĐỀU ĐƯỢC DỰA TRÊN SỰ TIÊU CỰC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC). SYNOLOGY KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO VÀ TỪ CHỐI CỤ THỂ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO RẰNG DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRÊN BẤT KỲ SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ SẼ ĐƯỢC BẢO MẬT VÀ KHÔNG CÓ RỦI RO BỊ MẤT DỮ LIỆU. SYNOLOGY KHUYẾN CÁO RẰNG KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÊ DUYỆT ĐỂ LẠI LẠI DỮ LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ TRÊN SẢN PHẨM. MỘT SỐ THỐNG KÊ / PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG.

3.7 Giới hạn Bảo hành Mở rộng Cộng thêm. (a) Khách hàng phải hoàn tất việc mua Dịch vụ Bảo hành mở rộng Plus trong vòng chín mươi (90) ngày sau ngày mua Sản phẩm mới ban đầu. (b) Vì Synology chỉ cung cấp Dịch vụ Bảo hành mở rộng Plus ở một số khu vực nhất định, nên Khách hàng phải chọn khu vực để kích hoạt Dịch vụ trong quá trình mua hàng. Nếu Khách hàng yêu cầu Dịch vụ Bảo hành Cộng thêm Mở rộng từ một khu vực khác với khu vực đã chọn, Synology, theo quyết định riêng của mình, có thể không cung cấp Dịch vụ Bảo hành Thêm Mở rộng; (c) Các trường hợp ngoại lệ đối với phạm vi bảo hiểm: Dịch vụ Bảo hành mở rộng không áp dụng cho các bộ phận ở nước ngoài, lãnh thổ hải ngoại, khu vực tự trị ở nước ngoài và các đảo không phải là đảo chính của các quốc gia và khu vực.

Phần 4. Giới hạn trách nhiệm

4.1 Trường hợp bất khả kháng. Synology sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với, hoặc bị coi là vi phạm hoặc mặc nhiên theo Bảo hành này do bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện theo yêu cầu của Bảo hành này do bất kỳ nguyên nhân hoặc điều kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của nó (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ hành động hoặc không thực hiện của Khách hàng).

4.2 Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với một số thiệt hại. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CHI PHÍ BẢO HIỂM HOẶC CHO BẤT KỲ SỰ CỐ GÌ, CÁ NHÂN, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, HẬU QUẢ HOẶC TƯƠNG TỰ HOẶC TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN DO MẤT DỮ LIỆU, THÔNG TIN, LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP) PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC PHẦN MỀM NÀO KHÁC VÀ BẤT KỲ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP THEO BẢO ĐẢM NÀY, ĐỀU DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, BẢNG ĐIỀU KIỆN (BAO GỒM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC) NẾU YẾU TỐ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

4.3 Giới hạn trách nhiệm. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SYNOLOGY VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC PHẦN MỀM NÀO KHÁC VÀ BẤT KỲ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP THEO BẢO ĐẢM NÀY ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI SỐ TIỀN THỰC SỰ ĐƯỢC THANH TOÁN SỐ TIỀN THIỆT HẠI KHÁCH HÀNG CÓ THỂ TĂNG VÀ CÒN THEO HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC. Tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên đối với một số thiệt hại và giới hạn trách nhiệm sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép. Luật pháp của một số tiểu bang / khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại nhất định. Trong phạm vi các luật đó áp dụng cho Sản phẩm, các loại trừ và giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho Khách hàng.

Phần 5. Các điều khoản khác

5.1 Quyền Sở hữu.Sản phẩm và bất kỳ Phần mềm đi kèm nào và tài liệu được cung cấp cùng với Sản phẩm bao gồm các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền của Synology và các nhà cung cấp cũng như nhà cấp phép bên thứ ba của Synology. Synology giữ và bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với quyền sở hữu trí tuệ của Sản phẩm, và không có quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong hoặc đối với Sản phẩm, bất kỳ Phần mềm hoặc tài liệu đi kèm nào và bất kỳ hàng hóa nào khác được cung cấp theo Bảo hành này được chuyển cho Khách hàng theo Bảo hành này. Khách hàng sẽ (a) tuân thủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối Synology đi kèm với bất kỳ Phần mềm nào được cung cấp bởi Synology hoặc nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Synology; và (b) không cố thiết kế đối chiếu bất kỳ Sản phẩm hoặc thành phần nào của Sản phẩm hoặc thành phần của Sản phẩm hoặc Phần mềm đi kèm hoặc thích hợp khác,

5.2 Chuyển nhượng. Khách hàng sẽ không chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo Bảo hành này một cách trực tiếp, theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Synology.

5.3 Không có điều khoản bổ sung. Trừ khi được Bảo hành này cho phép rõ ràng, không bên nào sẽ bị ràng buộc và mỗi bên phản đối cụ thể bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc điều khoản nào khác mâu thuẫn với các quy định của Bảo hành này mà bên kia đưa ra trong bất kỳ đơn đặt hàng, biên nhận nào , chấp nhận, xác nhận, thư từ hoặc cách khác, trừ khi mỗi bên đồng ý cụ thể với điều khoản đó bằng văn bản. Ngoài ra, nếu Bảo hành này xung đột với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà các bên đã ký kết liên quan đến Sản phẩm, Bảo hành này sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi thỏa thuận khác tham chiếu cụ thể đến các phần của Bảo hành mà nó thay thế.

5.4 Luật áp dụng. Trừ khi bị luật địa phương nghiêm cấm, Bảo hành này được điều chỉnh bởi luật của Bang Washington, Hoa Kỳ đối với Khách hàng cư trú tại Hoa Kỳ; và theo luật pháp của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đối với Khách hàng không cư trú tại Hoa Kỳ, mà không liên quan đến bất kỳ xung đột nào về nguyên tắc luật trái ngược lại. Không áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế năm 1980 hoặc bất kỳ công ước kế thừa nào.

5.5 Giải quyết tranh chấp.Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Bảo hành này, Sản phẩm hoặc dịch vụ do Synology cung cấp liên quan đến Sản phẩm hoặc mối quan hệ giữa Khách hàng cư trú tại Hoa Kỳ và Synology sẽ được giải quyết độc quyền và cuối cùng bằng trọng tài theo quy định hiện hành các quy tắc thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, trừ khi có quy định khác bên dưới. Trọng tài sẽ được tiến hành trước một trọng tài duy nhất và sẽ chỉ giới hạn trong tranh chấp giữa Khách hàng và Synology. Trọng tài, hoặc bất kỳ phần nào của nó, sẽ không được hợp nhất với bất kỳ trọng tài nào khác và sẽ không được tiến hành trên cơ sở kiện toàn tập thể hoặc tập thể. Trọng tài sẽ được tổ chức tại Quận King, Washington, Hoa Kỳ bằng cách gửi các tài liệu, qua điện thoại, trực tuyến hoặc trực tiếp theo quyết định của trọng tài theo yêu cầu của các bên. Bên thắng kiện trong bất kỳ trọng tài hoặc hành động pháp lý nào xảy ra tại Hoa Kỳ hoặc theo cách khác sẽ nhận được tất cả các chi phí và phí luật sư hợp lý, bao gồm bất kỳ khoản phí trọng tài nào do bên thắng kiện thanh toán. Bất kỳ quyết định nào được đưa ra trong quá trình tố tụng trọng tài như vậy sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với các bên và phán quyết đó có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Khách hàng hiểu rằng, nếu không có điều khoản này, Khách hàng sẽ có quyền khởi kiện bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào như vậy tại tòa án, bao gồm cả quyền khởi kiện các khiếu nại trên cơ sở toàn tập thể hoặc đơn kiện, và Khách hàng từ bỏ rõ ràng và cố ý các quyền đó và đồng ý giải quyết bất kỳ tranh chấp nào thông qua trọng tài ràng buộc theo các quy định của Mục 5.5 này. Đối với Khách hàng không cư trú tại Hoa Kỳ, mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại được mô tả trong phần này cuối cùng sẽ được giải quyết bằng trọng tài do ba trọng tài viên trung lập tiến hành theo các thủ tục của Luật Trọng tài Trung Hoa Dân quốc và các quy tắc thực thi liên quan. Trọng tài sẽ diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc, và các thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh hoặc nếu cả hai bên đồng ý, bằng tiếng Quan Thoại. Phán quyết trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.

5.6 Phí luật sư. Trong bất kỳ trọng tài, hòa giải hoặc hành động pháp lý nào khác hoặc tiến hành thực thi các quyền hoặc biện pháp khắc phục theo Bảo hành này, bên thắng kiện sẽ có quyền khôi phục, ngoài bất kỳ khoản cứu trợ nào khác mà bên đó có thể được hưởng, chi phí và phí luật sư hợp lý.

5.7 Hạn chế Xuất khẩu. Bạn thừa nhận rằng Sản phẩm có thể bị hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành áp dụng cho Sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn các Quy định của Cơ quan Quản lý Xuất khẩu Hoa Kỳ.

5.8 Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Bảo hành này bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần còn lại của Bảo hành này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

5.9 Toàn bộ thỏa thuận. Bảo hành này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó, giữa Synology và Khách hàng liên quan đến chủ đề của hợp đồng này. Không có sửa đổi, điều chỉnh hoặc từ bỏ bất kỳ quy định nào của Bảo hành này sẽ có hiệu lực trừ khi được quy định trong một văn bản có chữ ký của bên bị ràng buộc do đó.

5.10 Bảo hành mở rộng cộng với Thanh toán và Chấm dứt Dịch vụ. (a) Sau khi Synology xác minh đơn đặt hàng, Khách hàng sẽ ngay lập tức thanh toán mọi khoản phí và thuế. Synology có quyền từ chối cung cấp Dịch vụ Bảo hành mở rộng Plus cho Khách hàng không đủ điều kiện hoặc chưa đủ tuổi theo luật định. (b) Khách hàng chưa sử dụng Dịch vụ Bảo hành mở rộng Plus trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi mua Sản phẩm có thể gửi yêu cầu chấm dứt thông qua phiếu hỗ trợ kỹ thuật trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua.

Thời gian bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trên biên lai mua hàng của người mua hàng
Chi tiết tham khảo: https://www.synology.com/en-vn/company/legal/warranty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *