Hiển thị tất cả 8 kết quả

(0)
Mã: ABW2512
58,136,760 58,136,760
Còn hàng ()
Fortigate 100F FG-100F
- Giá thị trường: 58,136,760
- Giá bán: 58,136,760
- Bảo hành:
- Kho hàng: sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thiết bị tường lửa firewall Fortinet Fortigate 100F FG-100F 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy.
Chương trình khuyến mại
(2)
Mã: ABW2514
98,841,820 98,841,820
Còn hàng ()
Fortigate 100F FG-100F-BDL-950-12
- Giá thị trường: 98,841,820
- Giá bán: 98,841,820
- Bảo hành:
- Kho hàng: sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate 100F FG-100F-BDL-950-12 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy. Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Chương trình khuyến mại
(0)
Mã: ABW2529
23,436,600 23,436,600
Còn hàng ()
Fortigate 60F FG-60F-BDL-950-12
- Giá thị trường: 23,436,600
- Giá bán: 23,436,600
- Bảo hành:
- Kho hàng: sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate 60F FG-60F-BDL-950-12 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Chương trình khuyến mại
(0)
Mã: ABW2516
25,010,700 25,010,700
Còn hàng ()
Fortigate 80F FG-80F
- Giá thị trường: 25,010,700
- Giá bán: 25,010,700
- Bảo hành:
- Kho hàng: sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate 80F FG-80F 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports.
Chương trình khuyến mại
(0)
Mã: ABW2527
13,817,100 13,817,100
Còn hàng ()
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate 60F FG-60F
- Giá thị trường: 13,817,100
- Giá bán: 13,817,100
- Bảo hành:
- Kho hàng: sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate 60F FG-60F 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port).
Chương trình khuyến mại
(0)
Mã: ABW2518
42,442,400 42,442,400
Còn hàng ()
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate 80F FG-80F-BDL-950-12
- Giá thị trường: 42,442,400
- Giá bán: 42,442,400
- Bảo hành:
- Kho hàng: sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate 80F FG-80F-BDL-950-12 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports. Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Chương trình khuyến mại
(0)
Mã: ABW2523
15,857,600 15,857,600
Còn hàng ()
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate-70F FG-70F
- Giá thị trường: 15,857,600
- Giá bán: 15,857,600
- Bảo hành:
- Kho hàng: sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate-70F FG-70F 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
Chương trình khuyến mại
(0)
Mã: ABW2525
26,934,600 26,934,600
Còn hàng ()
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate-70F FG-70F-BDL-950-12
- Giá thị trường: 26,934,600
- Giá bán: 26,934,600
- Bảo hành:
- Kho hàng: sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate-70F FG-70F-BDL-950-12 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port) Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Chương trình khuyến mại